Coil Lyra pod kit

300.000

Lõi đốt thay thế cho Lyra Pod kit, sử dụng cho tinh dầu salt nic, freebase

5 Coil5 Coil
0.6 ohm0.6 ohm1.2 ohm1.2 ohm
Xóa
Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại