100.000

Dùng để build coil cho các loại RDA, RTA

4Zero Vape hiện có 3 loại Coil XFKM :
Fuse Clapton 0.26ohm ( Chơi khói + vị )
Fuse Clapton 0.45ohm ( Chơi vị )
Clapton 0.55ohm ( Chơi vị )

 

Xóa