500.000 250.000

Diggie Ultima RDA có thiết kế nhỏ gọn. Sử dụng 1 Coil Build đơn chuyên sử dụng để chơi vị trên các thiết bị Box Mod. Cấu tạo từ loại thép không rỉ SS và có đường kính 22mm. Sử dụng 1 lỗ gió đơn có thể điều chỉnh giúp vị lên chuẩn xác hơn. Kèm theo 1 chân tiếp xúc BF để có thể sử dụng các sản phẩm Squonk.

 

 

Xóa