70.000300.000

KALIBAKAR – ĐẦU POD CHUYÊN DỤNG – 1.4ohm. Đầu pod chuyên dụng dành riêng cho kalibakar. Với khả năng lên vi và Ni siêu đỉnh.

Xóa