80.000350.000

Lõi hút thay thế cho Hita Pod Mod khi bạn đã sử dụng coil cũ quá lâu, cần thay thế để làm sạch buồng đốt, lấy lại hương vị tức thì…

 

Xóa