60.000

Nhíp Sứ không thể thiếu trong bộ dụng cụ build coil, dùng để kẹp coil khi head up