250.000

Occ Frenzy – lõi hút thay thế cho Frenzy Pod System.

  • Loại 1.2 ohm sử dụng với tinh dầu salt nicotine
  • Loại 0.7 ohm sử dụng với tinh dầu freebase và saltnicotine
Xóa