Pod Rỗng Nord4 80w Kit

80.000

Đầu Pod cartridge rỗng thay thế cho Smok Nord 4 sử dụng coil Smok 0.16 và 0.4 ohm dùng cho tinh dầu vape freebase

Có thể bạn quan tâm:
Coil RPM thay thế cho các sản phẩm Smok
Podsystem ngon bổ rẻ
Tinh dầu vape mới nhất 

Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại