Pod rỗng Xlim 25w

90.000250.000

Pod rỗng thay thế cho Xlim Pod kit siêu vị, siêu bền

  • Pod rỗng 0.8 ohm DTL
  • Pod rỗng 1.2 ohm MTL

Sử dụng cho tinh dầu Salt Ni

  • Pod rỗng  0.6 ohm DTL dùng cho tinh dầu Freebase & Salt Nic

Có thể bạn cần tìm:
OXVA Xlim pod kit 25w

Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại