250.000

Hita RBA là bộ Tool được thiết kế riêng cho sản phẩmHita Pod Mech Kit.Dành cho người dùng cần có một trải nhiệm Vaping khác hoàn toàn so với sử dụng Coil Occ, người dùng có thể tuỳ ý gắn Coil tự làm hoặc mua sẵn sản phẩm Coil tại : Coil XFKMHộp Coil kèm Bông