Wolf mini subohm tank

Wolf mini tank là bản thu nhỏ của Wolf tank, đặc biệt để thể hiện sức mạnh sử dụng hệ thống coil siêu khói vị WF coil và Ms coil của Snow Wolf. Bình chứa tinh dầu 5.0mL, đi kèm theo bình kính tiêu chuẩn 2ml thay thế, thiết kế đổ tinh dầu bằng ren trên cùng các lỗ gió bên dưới có thể điều chỉnh. Cuộn dây WF 0,25ohm và Cuộn dây WTF-H 0,28ohm đi kèm trong hộp sản phẩm. Mỗi cuộn dây được đánh giá cho công suất khác nhau để phù hợp với sở thích và thị hiếu của người dùng. Wolf Mini Tank có kết nối phổ thông 510 dễ dàng kết hợp với mọi loại box vape phổ thông khác.

Có thể bạn quan tâm:
WF coil thay thế cho Wolf tank
MS coil thay thế cho Wolf mini tank

Tinh dầu vape freebase

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại