80.000350.000

Coil RPM Coil nằm trong Series danh sách những sản phẩm có thể dùng chung Coil của nhà sản xuất Smok Tech.
Với các chỉ số ohm :
• 0.17 ( Dùng Juice Free Base )
• 0.4 ( Dùng Juice Free Base hoặc Salt Ni thấp )
• 0.6 ( Dùng Salt Ni )
Những sản phẩm sử dụng chung hệ sinh thái RPM Coil :
SMOK NORD 2
SMOK RPM 80
SMOK RPM 40

Xóa