Coil RPM, RPM2 by Smok

80.000350.000

Coil RPM, lõi hút thay thế cho loạt sản phẩm của Smok Tech với các chỉ số ohm riêng biệt, phù hợp với với tuỳ sở thích và mục đích sử dụng của mỗi người. Hiện 4Zero Vape có các loại Coil RPM sau :
• Coil RPM2 0.16 ohm ( 40w -> 80w – Dùng Juice Free Base )
• Coil RPM 0.4 ohm ( 20w -> 40w – Dùng Juice Free Base hoặc Salt Ni thấp )
• Coil RPM 0.6 ohm (15w -> 20w – Dùng Juice Free Base hoặc Salt Ni thấp )
• Coil RPM 0.8 ohm (12w -> 16w – Dùng Salt Ni)
• Coil RPM 1.2 ohm (8w -> 12w – Dùng Salt Ni)

Các sản phẩm tương thích :
Smok Nord 4
Smok IPX 80
Smok RPM 80
Smok RPM 40

Có thể bạn quan tâm:
Podsystem ngon bổ rẻ
Tinh dầu vape mới nhất 

Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại