Coil Tix Rincoe

50.000120.000

Lõi đốt thay thế cho Tix pod kit, đổ tinh dàu sử dụng nhiều lần, dùng cho tinh dàu freebase, salt nic

1 Coil1 Coil3 Coil3 Coil
Xóa
Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại