Marvel 40w Kit By Hotcig (New Color)

Marvel là Pod System pin liền có thể sạc lại, sử dụng Chip Set HM 40w và có màn hình hiển thị thống số 0,91inch. Sản phẩm có 3 chế độ : Power, By Pass và DIY để sử dụng từ 1w -> 40w, hỗ trợ cổng sạc USB trực tiếp 1A.

Có thể bạn quan tâm:
Podsystem cai thuốc ngon bổ rẻ
Tinh dầu vape freebase – salt ni

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại