Coil Hawk Subohm Tank

70.000180.000

  • Coil Occ chuyên dụng dành cho Puma baby hawk kit, H8 Mini tank
  • Hawk coil 0.2 ohm thích hợp cho tinh dầu Vape freebase
  • Thiết kế coil mesh cho lên vị cực ngon, khói đậm

Có thể bạn quan tâm:
Tinh dầu Vape chất lượng cao
Podsystem ngon bổ rẻ
Vape kit cho người mới

1 Coil1 Coil3 Coil3 Coil
Xóa
Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại