Coil Hawk Subohm Tank

  • Coil Occ chuyên dụng dành cho Puma baby hawk kit, H8 Mini tank
  • Hawk coil 0.2 ohm thích hợp cho tinh dầu Vape freebase
  • Thiết kế coil mesh cho lên vị cực ngon, khói đậm

Có thể bạn quan tâm:
Tinh dầu Vape chất lượng cao
Podsystem ngon bổ rẻ
Vape kit cho người mới

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại