Unique saltni 30ml

280.000

Unique 30ml là dòng tinh dầu saltni Mỹ mới với rất nhiều các hương vị trà thanh mát, với nguyên liệu cao cấp chuẩn Mỹ cùng quy trình sản xuất tinh xảo cho ra một trong nhưng dòng dầu pod tốt nhất thế giới. Với hàm lượng nicotine là 30mg đây sẽ là dòng tinh dầu tương thích với dòng coil có thông số từ 0.6 trở lên và thích hợp với những người cai thuốc hoặc chơi vị.

50%/50% VG/PG

Liều lượng Nicotine : 30-50mg
Dung tích : 30ml
Sử dụng cho: Pod System

Có thể bạn quan tâm:
Podsystem ngon bổ rẻ 
Đầu pod, coil thay thế cho Vape

Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại