Tinh dầu Salt nicotine được sử dụng cho podsystem công suất nhỏ, hàm lượng VG/PG thường 50/50, dung tích từ 10ml đến 30ml và nồng độ nicotine phổ biến từ 20mg đến 50mg. Salt nic thích hợp sử dụng cho coil có trở kháng 0.6ohm – 1.4ohm. Phù hợp để cai thuốc lá hiệu quả, hương thơm dễ chịu, tan nhanh trong không khí.

New products
Hot New
Hot trending
Hot New
Mới
Restock
-22%
New
250.000
-22%
Hot New
250.000
-28%
New Taste
230.000
-28%
Mới
230.000
-28%
NEW
230.000
-38%
200.000
Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại