Gotek X II thân máy 800mah Aspire

350.000

Combo thường mua cùng

+ Gotek pod vi + Gotek Taro ice + Gotek Chanh dao
Giá combo:   589.000
Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại