OXVA Xlim SE II 30w

Giá gốc là: 550.000₫.Giá hiện tại là: 390.000₫.

Combo thường mua cùng

Xlim-SE-2-Gunmetal + Juicy max chanh leo + Pod cartridge cho xlim 0.4 ohm
Giá combo:   Giá gốc là: 790.000₫.Giá hiện tại là: 750.500₫.
Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại