Pod rỗng Xlim 25w

90.000250.000

Pod rỗng thay thế cho Xlim Pod kit siêu vị, siêu bền

Có thể bạn cần tìm:
OXVA Xlim pod kit 25w

1 Coil1 Coil3 Coil3 Coil
0.8 ohm0.8 ohm1.2 ohm1.2 ohm
Xóa
Điện thoại
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại